Education

ยังไม่มี Channel หลัก ในหมวดหมู่นี้

ยังไม่มี Event ในหมวดหมู่นี้

 • Eduzones Expo 2015 ห้องสัมมนา: นวัตกรรมการศึกษาเพื่องานแนะแนว

  Eduzones Expo 2015 ห้องสัมมนา: นวัตกรรมการศึกษาเพื่องานแนะแนว

 • ITSC [e-Learning] : นโยบายด้านการเรียนรู้ยุคดิจิทัล ของประเทศไทย

  ITSC [e-Learning] : นโยบายด้านการเรียนรู้ยุคดิจิทัล ของประเทศไทย

 • ITSC [e-Learning] : ม. เชียงใหม่ กับการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ยุคดิจิทัล Part 1

  ITSC [e-Learning] : ม. เชียงใหม่ กับการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ยุคดิจิทัล Part 1

 •  
 • ITSC [e-Learning] :ม.เชียงใหม่ กับการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ยุคดิจิทัล Part 2

  ITSC [e-Learning] :ม.เชียงใหม่ กับการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ยุคดิจิทัล Part 2

 • สัมมนาวิชาการทิศทางเศรษฐกิจไทยในอนาคต Part 01

  สัมมนาวิชาการทิศทางเศรษฐกิจไทยในอนาคต Part 01

 • XRAY EP.01 Love Sick the Series Season 2

  XRAY EP.01 Love Sick the Series Season 2

 •  
 • XRAY EP.03 ล้วง แคะ แกะ เกา เม้าท์ ศิลปิน: ปิ๊บ รวิชญ์ เทิดวงส์

  XRAY EP.03 ล้วง แคะ แกะ เกา เม้าท์ ศิลปิน: ปิ๊บ รวิชญ์ เทิดวงส์

 • พิธีเปิดงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558

  พิธีเปิดงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558

 • IMO2015 NEWS EP.03 วันแรกการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 56

  IMO2015 NEWS EP.03 วันแรกการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 56

 •