Entertainment

 • Livebox

  Livebox

 • Nimman Station

  Nimman Station

 

ยังไม่มี Event ในหมวดหมู่นี้

 • เสวนา

  เสวนา "ผลกระทบจากปัญหาหมอกควันในภาคเหนือทั้งด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจจากการเผา"

 • บรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม

  บรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม

 • แนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืนในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ Part 2

  แนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืนในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ Part 2

 •  
 • แนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืนในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดภาคเหนือ Part 1

  แนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืนในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดภาคเหนือ Part 1

 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ FM100 ร่วมกับ LIVEBOX

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ FM100 ร่วมกับ LIVEBOX

 • SILENT GEN Y

  SILENT GEN Y

 •  
 • Livebox Highlight : วาระแถลงข่าวประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ (29/03/59)

  Livebox Highlight : วาระแถลงข่าวประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ (29/03/59)

 • ศิษย์เก่าทุนฮิตาชิ มช. ร่วมโครงการห้องสมุดกับ บ. ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด

  ศิษย์เก่าทุนฮิตาชิ มช. ร่วมโครงการห้องสมุดกับ บ. ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด

 • คณะวิทยาศาสตร์ มช. ร่วมรณรงค์การป้องกันและดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองและคนรอบข้างจากปัญหาหมอกควัน

  คณะวิทยาศาสตร์ มช. ร่วมรณรงค์การป้องกันและดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองและคนรอบข้างจากปัญหาหมอกควัน

 •