News & Politics

ยังไม่มี Channel หลัก ในหมวดหมู่นี้

ยังไม่มี Event ในหมวดหมู่นี้

 • Highlight TEDx Chiang Mai CMU Briefing

  Highlight TEDx Chiang Mai CMU Briefing

 • TEDx Chiang Mai CMU Briefing

  TEDx Chiang Mai CMU Briefing

 • การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560

  การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560

 •  
 • Highlight เชียงใหม่ เมืองปั่นได้เมืองปั่นดี ครั้งที่ 3

  Highlight เชียงใหม่ เมืองปั่นได้เมืองปั่นดี ครั้งที่ 3

 • การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560

  การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560

 • เบื้องหลังการทำข่าว สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศโครงการวิจัยประเทศไทยไร้หมอกควัน

  เบื้องหลังการทำข่าว สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศโครงการวิจัยประเทศไทยไร้หมอกควัน

 •  
 • การแถลงข่าวและเยี่ยมชมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ CCDC ภายใต้โครงการวิจัยประเทศไทยไร้หมอกควัน

  การแถลงข่าวและเยี่ยมชมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ CCDC ภายใต้โครงการวิจัยประเทศไทยไร้หมอกควัน

 • Highlight เชียงใหม่ เมืองปั่นได้เมืองปั่นดี ครั้งที่ 4

  Highlight เชียงใหม่ เมืองปั่นได้เมืองปั่นดี ครั้งที่ 4

 • (Highlight)

  (Highlight) "เชียงใหม่ เมืองปั่นได้เมืองปั่นดี" ครั้งที่ 5

 •