News & Politics

ยังไม่มี Channel หลัก ในหมวดหมู่นี้

ยังไม่มี Event ในหมวดหมู่นี้

 • Highlight พิธีจุดเทียนแสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  Highlight พิธีจุดเทียนแสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 • วาระการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

  วาระการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

 • วาระการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

  วาระการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

 •  
 • วาระการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

  วาระการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

 • โครงการสร้างความเข้มแข็งสู่การปฏิรูปสังคม จว.ช.ม (ระดับภาค)

  โครงการสร้างความเข้มแข็งสู่การปฏิรูปสังคม จว.ช.ม (ระดับภาค)

 • วาระการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

  วาระการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

 •  
 • highlight วันนักข่าวประจำปี 2560 ในวันเสาร์ ที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

  highlight วันนักข่าวประจำปี 2560 ในวันเสาร์ ที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

 • การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560

  การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560

 • TEDx Chiang Mai CMU Briefing

  TEDx Chiang Mai CMU Briefing

 •